ZŠ a MŠ Horní Libchava
a
Horní Libchava

Historie

Základní škola a Mateřská škola v Horní Libchavě je sloučené zařízení základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Jsme zařízení s právní subjektivitou. Škola se nachází ve středu obce, u hlavní silnice, která byla postavena okolo roku 1890.

V přízemí budovy je umístěna třída základní školy, kuchyň, jídelna, šatny a sociální zařízení. V prvním patře nalezneme kancelář ředitelky školy a dvě třídy mateřské školy se sociálním zařízením. V současné době máme nově zrekonstruované půdní prostory, díky kterým vznikly další dvě třídy základní školy, sborovna, sociální zařízení, úklidová místnost a kabinety. Součástí školy je prostorná zahrada sloužící k ukázkám praktických činností a k pobytu dětí, které zde mohou využít soustavu různých herních prvků a pískoviště.

Dále máme nové venkovní hřiště, které slouží nejenom k výuce, ale i k volnočasovým aktivitám a k využití veřejnosti. K pohybovým aktivitám také využíváme nedaleké fotbalové hřiště, plavecký bazén v České Lípě a tělocvičnu umístěnou v přístavbě školy, kde se nachází i školní družina a keramická dílna. Vnitřek budovy je postupně modernizován dle aktuálních finančních možností školy.

obrázekobrázekobrázekobrázek

Škola plná pohody - škola, kde se všichni cítí dobře.