ZŠ a MŠ Horní Libchava
a
Horní Libchava

O nás

Naší vizí je „ Škola plná pohody – škola, kde se všichni cítí dobře“.

Tato koncepce rozvoje školy se stala součástí Školního vzdělávacího programu, který se začal uplatňovat již ve školním roce 2007/2008.

Základním posláním školy je dosažení kladných výsledků ve výchově a vzdělávání každého žáka, plně srovnatelnými s úplnými základními školami. Prvořadá je kvalitní příprava dětí na přechod na další stupeň školy.

Cílem je poskytnout všeobecné základní vzdělání, směřovat k tomu, aby si žáci osvojili poznatky, dovednosti a pracovní návyky vedoucí k rozvíjení osobnosti žáka, aby se uměli samostatně rozhodovat a projevovat. Zaměřovat se na kulturní prostředí školy a mezilidské vztahy. Dobrá kvalita vztahů zvyšuje efektivitu výuky, atmosféru v kolektivu ve třídách i mimo ně.

Návaznost základní a mateřské školy je zajištěna úzkou spoluprací všech pedagogických pracovníků a společné tvorbě ročního plánu práce.

Školská rada Mgr. Diana Herudková – škola, Dita Mrázková – rodiče, Ing. Jana Cafourková – zřizovatel.

Vyučování: od 8 hodin

Kapacita: 60 dětí

Počet: 44 dětí

1. třída

  • 1. ročník
  • Bc. Veronika Kotková

2. třída

  • 2. a 4. ročník
  • Mgr. Diana Herudková

3. třída

  • 3. a 5. ročník
  • Mgr. Stanislav Prokeš

Škola plná pohody - škola, kde se všichni cítí dobře.