Naší vizí je „ Škola plná pohody – škola, kde se všichni cítí dobře“.

Tato koncepce rozvoje školy se stala součástí Školního vzdělávacího programu, který se začal uplatňovat již ve školním roce 2007/2008.

Základním posláním školy je dosažení kladných výsledků ve výchově a vzdělávání každého žáka, plně srovnatelnými s úplnými základními školami. Prvořadá je kvalitní příprava dětí na přechod na další stupeň školy.

Cílem je poskytnout všeobecné základní vzdělání, směřovat k tomu, aby si žáci osvojili poznatky, dovednosti a pracovní návyky vedoucí k rozvíjení osobnosti žáka, aby se uměli samostatně rozhodovat a projevovat. Zaměřovat se na kulturní prostředí školy a mezilidské vztahy. Dobrá kvalita vztahů zvyšuje efektivitu výuky, atmosféru v kolektivu ve třídách i mimo ně.

Návaznost základní a mateřské školy je zajištěna úzkou spoluprací všech pedagogických pracovníků a společné tvorbě ročního plánu práce.

Školská rada Mgr. Diana Herudková – škola, Dita Mrázková – rodiče, Helena Wiedermannová – zřizovatel.

1. třída 1. ročník Mgr. Diana Herudková,

2. třída 2. a 4. ročník Mgr. Stanislav Prokeš,

3. třída 3. a 5. ročník Bc. Veronika Kotková

Vyučování: od 8 hodin, kapacita: 40 dětí

Rodiče vítáni

EU peníze školámEU ovoce do školVzdělávání pro konkurenceschopnost