V pátek 25.11.2016 v podvečer, jinak tichá Horní Libchava, začala ožívat. Za reprodukovaného zpěvu vánočních koled se začali lidé srocovat kolem nazdobených stánků s výrobky dětí z naší školy a školky, s dary od sponzorů a s občerstvením. Po úvodním slovu paní ředitelky školy a školky se rozsvítil vánoční strom. Tímto byl zahájen letošní čas adventu v naší vesnici. K dotvoření vánoční atmosféry přispěla i přítomnost kováře a kádě s kapry. Samozřejmě nechyběly ani naše děti, které si pro přítomné připravily pásmo zimních písní a vánočních koled umocněných hudebním doprovodem, včetně podmanivých tónů houslí.  

Na přípravách této akce se podíleli nejen všichni zaměstnanci naší základní a mateřské školy, jejich rodinní příslušníci, ale také dobrovolníci z řad občanů, kterým velmi děkujeme. Dík patří také všem, kteří se jarmarku zúčastnili a nákupem ve stáncích přispěli našim dětem.

       Doufáme, že jste s námi strávili příjemné pozdní odpoledne a věříme, že se nejen nám 1. libchavský jarmark líbil a že by se tato akce mohla stát novou tradicí obce.

Přejeme všem klidný adventní čas a krásné Vánoce!

                                                                                 Zaměstnanci a děti Základní a Mateřské školy Horní Libchava

 

P1070524     P1070592     P1070618