Ve středu 19.12.2018 se školáci a starší děti z naší mateřské školy vypravili na předvánoční výlet na Cífkův statek v Třebízi, kde se celé hospodářství připravuje na Štědrý den. Přivítal nás hospodář a pozval nás do síně, kde panímáma připravovala vánočky, které jsme také ochutnali a povyprávěla nám o starých vánočních zvycích. Zde jsme se setkali i s tajemnou Lucií. Podívali jsme se též do chléva, kde jsme si vyslechli pověst o narození Jezulátka. U vejminářky jsme se pokusili vyvěštit naší budoucnost a s čeledínem a děvečkou jsme si vyrobili vánoční svíčky. Nakonec jsme na dvoře ozdobili vánoční stromeček. Výlet se nám moc líbil a krásně navodil vánoční atmosféru.