Je určena pro děti z 1. –  5. ročníku ZŠ.

Na základě Školního vzdělávacího programu školní družiny pracuje i školní družina. Klade důraz na pohybové aktivity, pobyt dětí v přírodě a zajímavé výtvarné činnosti.

 

 

Celoroční družinová hra PUTOVÁNÍ S RUMCAJSEM

 

Úvod, motivace

Tato celoroční hra navazuje na školní vzdělávací program ŠD.

Její téma je hlavně LES a vše , co s ním souvisí.

Většina her, úkolů a soutěží bude probíhat v lese (né Řáholci, ale v libchavském lese) a celý školní rok děti bude provázet Rumcajs s Mankou i Cipískem.

 

Cíl

Cílem této hry je lépe poznat přírodu a co nejvíce v ní trávit času (na čerstvém vzduchu a

v pohybu) a umět se v ní také chovat, což bohužel není pro některé děti samozřejmost.

Rumcajs bude dětem pomáhat v poznávání stromů, jejich plodů, v určování lesních zvířat,

květin i hub.

Také jim pomůže se v lese orientovat a nezabloudit, společně s Cipískem postavit přístřešek a třeba je naučí i upéct brambory ve žhavém popelu…ale hlavně se správně chovat ke všem živým tvorům i rostlinám, kteří společně v lese žijí.

Rumcajs se každý měsíc zaměří na jedno lesní téma (stromy, zvířata apod.), které bude dětem vysvětlovat a na konci daného měsíce podle různých soutěží pozná, kdo si co zapamatoval.

Na konci školního roku si všechny děti společně zopakují (i s Mankou i Cipískem), co vše se od Rumcajse o lese dozvěděly.

———————————————————————————————————————————

Kapacita: 25 dětí

Školné: 150 Kč měsíčně za žáka

Provoz: 11:40 – 16:00

 

druzina