PŘESPÁNÍ  V DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 6. 4. postupně děti přicházely do školy a moc se těšily na přespání.  Potom se samy rozdělily do čtyř družstev. Každé družstvo mělo za úkol udělat co nejlepší obložené chlebíčky. Všichni se moc snažili a měli SUPER nápady…Po ukončení dorazil „ mezinárodní odborník na chlebíčky“ a všechny ochutnával a pečlivě hodnotil. Hodnocení bylo těžké, protože všechny chlebíčky byly krásné i moc dobré. Nakonec rozdal ceny všem, což bylo prima!

Po setmění jsme společně vyrazili na STEZKU ODVAHY. Děti chodily po trase, která byla označena svíčkami. Cestou se ozývaly podivné zvuky a nakonec z lesa vyskočila bílá postava (strašidlo). Až všichni dorazili do cíle, strašidlo každému dalo lístek, ze kterého děti složily zprávu: „CHCETE NAJÍT POKLAD? HLEDEJTE TAM, KDE JE ČERVENÁ STŘECHA, MALÉ DVEŘE A MALÉ OKÉNKO“.

Děti poznaly, že se jedná o domeček na školní zahradě a hned se tam všechny rozběhly.

Poklad našly !!  Hurá !!