Základní a Mateřská škola v Horní Libchavě je sloučené zařízení základní školy, mateřské školy školní družiny a školní jídelny. Jsme zařízení s právní subjektivitou. Škola se nachází ve středu obce, u hlavní silnice. Je umístěna v patrové budově, postavené okolo roku 1890. V současné době máme dvě oddělení mateřské školy a dvě třídy základní školy 1. – 5. ročníku, školní jídelnu a družinu. Součástí školy je prostorná, nově vybavená zahrada, sloužící k pobytu dětí a k ukázkám praktických činností. Na zahradě je umístěna soustava nových herních prvků a pískoviště. K pohybovým aktivitám využíváme novou tělocvičnu, nedaleké fotbalové hřiště a plavecký bazén v České Lípě. Vnitřek budovy je postupně modernizován dle aktuálních finančních možností školy.

P1040904