Vzhledem k zájmu ze strany maminek, uskuteční se letos opět v souvislosti s naší Zahradní slavností 22.6.2017, soutěž o nejlepší upečenou "dobrůtku". Prosíme všechny šikovné a ochotné maminky a babičky, které se chtějí do této akce zapojit, aby se přihlásily u svých třídních učitelů. Děkujeme a na mňamky se moc těšíme!smiley