V pátek 17.2.2017 ožila naše mateřská škola karnevalovými maskami. Sešli se tady princezny, víly, kovbojové, různá zvířátka, filmoví hrdinové, rytíři a spousta dalších pohádkových bytostí. Paní učitelka pro ně připravila pestrý program. Již od samého rána  děti soutěžily, hrály různé hry, tančily a dováděly.  Na závěr byly děti odměněny sladkostmi a diplomem.Celé dopoledne rychle uteklo a všichni se dobře bavili.