INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ A PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HORNÍ LIBCHAVĚ

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 • běžný provoz MŠ bude zahájen 18.5.2020
 • do 11.5.2020 sdělí rodiče na školní email [email protected] závaznou informaci, zda dítě nastoupí
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané „čestné prohlášení“ (ke stažení na stránkách školy)
 • pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup do MŠ umožněn

 

Hygienická pravidla

 • při cestě do školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • minimalizování velkého shromažďování osob před školou
 • doprovázející osoba se bude v prostorách školy pohybovat vždy v roušce (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst) a to po nezbytně nutnou dobu (zejména předání či vyzvednutí dítěte)
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a desinfekce všech prostor
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
 • při vstupu do budovy bude umístěna desinfekce
 • před předáním dítěte zajistí rodiče, aby si děti řádně umyly ruce v umývárně MŠ
 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě se zvýšenými hygienickými opatřeními
 • ve spolupráci se zřizovatelem je zajištěno dostatečné množství desinfekce
 • bude probíhat časté větrání, důkladné čištění všech místností a desinfekce povrchů
 • pro pobyt venku bude využíván pouze areál MŠ

 

INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ A PROVOZU MŠ
Název: INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ A PROVOZU MŠ
Velikost: 156 KB
Typ: Document
příloha_čestné_prohlášení
Název: příloha_čestné_prohlášení
Velikost: 269 KB
Typ: Document