Informace k zápisu do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s coronavirem a onemocněním COVID – 19 budou probíhat zápisy k plnění povinné školní docházky (dále „PŠD“) pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Budou zapisovány všechny děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22

 • Trvalé bydliště v obci Horní Libchava
 • Sourozenecký vztah k žákovi, který školu již navštěvuje
 • Docházka do mateřské školy Horní Libchava

Předpokládaná kapacita třídy je max. 12 žáků.

Žádosti budou přijímány 7. 4. 2021 osobně (do 13.4.2021 elektronicky nebo poštou)

Způsob doručení podepsaných žádostí k zápisu:

 • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Horní Libchava, Horní Libchava 196, 471 11
 • E-mailem na adresu: [email protected]
 • Datovou schránkou: pvpmdjw
 • Osobně 7.4. v kanceláři školy mezi 13:00 a 16:00h

Žádosti o přijetí či odkladu PŠD i zápisový lístek jsou ke stažení –ZDE

Dokumenty stáhněte, vyplňte a podepište. Následně naskenujte nebo vyfotografujte a doručte do školy jednou z výše uvedených možností.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o přijetí dítěte k PŠD vyplní:

 • Žádost o přijetí k plnění PŠD
 • Zápisový lístek
 • Dotazník (školní matrika)
 • Přidělení registračního čísla,
 • Souhlas se zpracováním údajů

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad PŠD pro své dítě vyplní:

 • Žádost o odklad plnění PŠD, která musí být doplněna o potvrzení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Zápisový lístek                                                                                                                    V Horní Libchavě 12.3.2021
 • Dotazník (školní matrika)                                                                                                  Marie Medřická            
 • Přidělení registračního čísla                                                                                              ředitelka školy