Vážení zákonní zástupci,

 

s účinností od 12. 4. 2021 dochází k částečnému obnovení prezenční výuky v základních i mateřských školách.

Žákům I. stupně malotřídních škol a dětem MŠ (povinné předškolní vzdělávání) je umožněna prezenční výuka.

Základní škola – výuka probíhá od 8:00 hod. do 12:35 hod. dle rozvrhu. Omezena je výuka hudební a tělesné výchovy.
O přestávkách a v průběhu vyučování se bude pravidelně větrat.

Mateřská škola má běžný provoz od 6:30 hod. do 16:30 hod. a bude probíhat v 1.patře školy.

Školní družina je v provozu od 6:30 hod. do 16:00 hod. (zajištění homogenity skupin). Ranní družina je ve třídě ŠD
a PC učebně. Odpolední družina je ve třídě ŠD a třídy 1.ročníku.

Školní jídelna bude také v provozu. Oběd MŠ v 11:15 hod., 1.ročník ZŠ v 11:45 hod., 2.- 3.ročník ve 12:15 hod., 4.-5.ročník
ve 12:40 hod. Prosíme o případné odhlášení obědů. 

 

Režimová opatření:

 1. Ochrana nosu a úst – žáci ZŠ zdravotnickou rouškou
 2. Testování dětí – všichni žáci ZŠ, děti MŠ (možnost přítomnosti zákonného zástupce) 
  1. se neprovádí u osob, které:
   a)absolvovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu
   s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
   b) doloží negativní výsledek testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin
   c) mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od očkování uplynulo nejméně 14 dní
  2. pondělí a čtvrtek antigenními LEPU testy (1.test vždy v 1.den prezenční výuky)
  3. vždy ráno od 6,30 do 8,00 (celý proces trvá 15–20 min., počítejte tedy s včasným příchodem do školy
  4. v tělocvičně školy, vstup do školy zadním vchodem (skleněné dveře ze zahrady)

              – zachovávejte rozestupy, žáci roušky, zákonní zástupci respirátory

              – při negativním testu žáci odcházejí do třídy, děti MŠ odvádí rodiče do šatny

              – při pozitivním testu žáci a děti odcházejí do samostatné místnosti, kontaktujeme zákonné zástupce
                a společně opouštějí školu s potvrzením o pozitivním testu a dalšími informacemi

 1. Zákaz vstupu a pohybu třetích osob v prostorách školy – rodič dítěte MŠ vstupuje do školy pouze do šaten
  dítěte a předá ho u schodiště pověřené osobě, která ho předá učitelce MŠ. Stejně bude probíhat předávání
  v odpoledních hodinách. Pokud půjde dítě po obědě domů, rodiče čekají před školou.

   Rodiče dětí ZŠ do školy nevstupují vůbec.

 1. Dny, kdy neprobíhá testování – děti a žáci přicházejí do školy hlavním vchodem.

 

Případné dotazy směrujte na vedení školy – tel. 724 702 175

 

 

Instruktážní video, jak se testovat

 

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 12.4.2021 do odvolání – celý dokument

 

Letáky pro rodiče :

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Testování-instruktážní leták LEPU

Testování-leták pro rodiče