Informace k 1.fázi otevírání škol a školských zařízení