Rychlé zprávy

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 budou probíhat zápisy k plnění povinné školní docházky (dále „PŠD“) pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Budou zapisovány všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Přihlášky budou přijímány 6. 4. 2020 (poštou a elektronicky do 10.4. 2020)

Způsob doručení podepsaných žádostí k zápisu:

 • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Horní Libchava, Horní Libchava 196, 471 11
 • E-mailem na adresu: [email protected]
 • Datovou schránkou: pvpmdjw
 • Osobně v kanceláři školy mezi 12:00 a 16:00h

Žádosti i zápisový lístek jsou ke stažení na webových stránkách školy www.zsmshornilibchava.cz – úvodní strana.

Dokumenty stáhněte, vyplňte a podepište. Následně naskenujte nebo vyfotografujte a doručte do školy jednou z výše uvedených možností.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o přijetí dítěte k PŠD vyplní:

 • Žádost o přijetí k plnění PŠD
 • Zápisový lístek
 • Dotazník (školní matrika)
 • Přidělení registračního čísla, souhlas se zpracováním údajů

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad PŠD pro své dítě vyplní:

 • Žádost o odklad plnění PŠD, která musí být doplněna o potvrzení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Zápisový lístek
 • Dotazník (školní matrika)
 • Přidělení registračního čísla

                                                                                                           Mgr. Bc. Marie Medřická, ředitelka školy

 

 

Přidělení registračného čísla
Název: Přidělení registračného čísla
Velikost: 43 KB
Typ: Document
ŠKOLNÍ MATRIKA.- dotazník
Název: ŠKOLNÍ MATRIKA.- dotazník
Velikost: 35 KB
Typ: Document
Souhlas_zpracování údajů ZŠ
Název: Souhlas_zpracování údajů ZŠ
Velikost: 37 KB
Typ: Document
Vyjádření k nahlížení do spisu
Název: Vyjádření k nahlížení do spisu
Velikost: 39 KB
Typ: Document
Žádost o přijetí a odkladu
Název: Žádost o přijetí a odkladu
Velikost: 43 KB
Typ: Document
Zápisní lístek k zápisu do 1. třídy
Název: Zápisní lístek k zápisu do 1. třídy
Velikost: 21 KB
Typ: Document