Domácí úkoly

Shoda přísudku s podmětem

  • Čj 4- PS- str.67 cv. 23, str. 68 cv. 26 a str. 68 cv. 28

Rodiče mohou provést kontrolu.
Žák píše dle diktátu. Klíč ke cvičení- zadní strana PS. Doporučuji cvičení 27 na str. 68.

Hezký den, Prokeš