Co nás čeká

Vaše ohlasy nás inspirovali k pokračování, to však bude v režii dětí. Máte své oblíbené místo, kam jezdíte na výlet? Zkuste vytvořit pro své spolužáky tajnou schránku, kterou pomocí mapy nebo popisu budou muset vypátrat. Zda schránka bude obsahovat úkol nebo jen krátký vzkaz je jen na vás. Ve škole bude k dispozici nástěnka, kam děti můžou přidávat své mapky. Jedno místo na ní už ale naleznete – vydáte se ho prozkoumat?
Blížící se krásné počasí přeje výletům. Takže výletování zdar!

Informace k zápisu do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s coronavirem a onemocněním COVID – 19 budou probíhat zápisy k plnění povinné školní docházky (dále „PŠD“) pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Budou zapisovány všechny děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22

 • Trvalé bydliště v obci Horní Libchava
 • Sourozenecký vztah k žákovi, který školu již navštěvuje
 • Docházka do mateřské školy Horní Libchava

Předpokládaná kapacita třídy je max. 12 žáků.

Žádosti budou přijímány 7. 4. 2021 osobně (do 13.4.2021 elektronicky nebo poštou)

Způsob doručení podepsaných žádostí k zápisu:

 • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Horní Libchava, Horní Libchava 196, 471 11
 • E-mailem na adresu: [email protected]
 • Datovou schránkou: pvpmdjw
 • Osobně 7.4. v kanceláři školy mezi 13:00 a 16:00h

Žádosti o přijetí či odkladu PŠD i zápisový lístek jsou ke stažení –ZDE

Dokumenty stáhněte, vyplňte a podepište. Následně naskenujte nebo vyfotografujte a doručte do školy jednou z výše uvedených možností.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o přijetí dítěte k PŠD vyplní:

 • Žádost o přijetí k plnění PŠD
 • Zápisový lístek
 • Dotazník (školní matrika)
 • Přidělení registračního čísla,
 • Souhlas se zpracováním údajů

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad PŠD pro své dítě vyplní:

 • Žádost o odklad plnění PŠD, která musí být doplněna o potvrzení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Zápisový lístek                                                                                                                    V Horní Libchavě 12.3.2021
 • Dotazník (školní matrika)                                                                                                  Marie Medřická            
 • Přidělení registračního čísla                                                                                              ředitelka školy