Eva Bylinová

PŘESPÁNÍ  V DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 6. 4. postupně děti přicházely do školy a moc se těšily na přespání.  Potom se samy rozdělily do čtyř družstev. Každé družstvo mělo za úkol udělat co nejlepší obložené chlebíčky. Všichni se moc snažili a měli SUPER nápady…Po ukončení dorazil „ mezinárodní odborník na chlebíčky“ a všechny ochutnával a pečlivě hodnotil. Hodnocení bylo těžké, protože všechny chlebíčky byly krásné i moc dobré. Nakonec rozdal ceny všem, což bylo prima!

Po setmění jsme společně vyrazili na STEZKU ODVAHY. Děti chodily po trase, která byla označena svíčkami. Cestou se ozývaly podivné zvuky a nakonec z lesa vyskočila bílá postava (strašidlo). Až všichni dorazili do cíle, strašidlo každému dalo lístek, ze kterého děti složily zprávu: „CHCETE NAJÍT POKLAD? HLEDEJTE TAM, KDE JE ČERVENÁ STŘECHA, MALÉ DVEŘE A MALÉ OKÉNKO“.

Děti poznaly, že se jedná o domeček na školní zahradě a hned se tam všechny rozběhly.

Poklad našly !!  Hurá !!

 

Ve středu jsme měli v družině besídku. Besídka byla v tělocvičně, kde děti soutěžily ve vtipných soutěžích. Např. kdo se zavázanýma očima najde nejdříve své boty a obuje se, kdo chytne někoho a uhodne, kdo to je….

Vítěz v soutěži si potom mohl za odměnu vybrat vánoční dárek (po hmatu, opět se zavázanýma očima). Jelikož dárků bylo hodně, tak většina dětí si dárek vyndala. Všem dětem se soutěže i dárky moc líbily, což je vidět z fotografie zde.

 

P1120918

Vánoční trhy s družinou

V pátek 2. 12. po obědě jsme vyrazili autobusem do České Lípy na vánoční trhy. Bylo tam sice i hodně dalších škol a družin, ale nevadilo nám to. Děti chodily po skupinkách, a jelikož s námi na trhy jela i paní Líčková, tak jsme obě dvě dětem pomáhaly s vybíráním a placením dárečků.

Asi po hodině jsme se přemístili na Škroupovo nám., kde jsme si prohlédli vánoční stromky jiných škol. A pak jsme si ještě šli prohlédnout hlavní náměstí, kde byly další stánky a děti zde utratily své poslední penízky. Všichni se radovali z toho, že potěší doma ostatní dárkem, který nakoupili.

 

P1120855

ŠKOLNÍ  DRUŽINA  – PEČENÍ BRAMBOR

Ve čtvrtek  20. 10. jsme si hned po obědě rozdělali společně oheň. ( Dřevo jsme měli připravené v kotelně, kam ho děti nanosily již týden předem.)

Všechny děti radostně přikládaly skoro celou hodinu, až se skoro všechno dřevo spálilo. Po uhašení ohně si děti samy dávaly svoje brambory do ohně a po necelých dvou hodinách si je z popela vytahovaly vidličkou, aby se nespálily. Děti byly sice hodně  špinavé od popela, ale byly radostné a brambory jim chutnaly.

P1120764

Ve čtvrtek 31. 3. jsme se společně sešli okolo 17 hod, abychom spolu strávili společně večer i noc. Ještě odpoledne se děti rozdělily do šesti družstev a každé družstvo si udělalo těsto na pizzu, které mezitím kynulo.

 Po sejití si děti rozdělily vykynuté těsto a začaly vytvářet pizzy, všem se velmi  povedly a i  výborně chutnaly. Přišel nás také navštívit „odborník na pizzu“, který všechny soutěžící družstva ohodnotil a vyhlásil vítěze (družstvo Aleše a Kuby).

Po setmění jsme šli společně na kraj lesa a odtud šly děti samy podle světýlek STEZKU ODVAHY, nikdo se prý vůbec nebál….a všem se cesta ve tmě moc líbila (mladší děti šly po dvojicích).

Po návratu jsme šly spát do tělocvičny, kde si děti udělaly společné „domečky“ na žíněnkách, aby se jim hezky spinkalo…což se také stalo.

Podle ohlasu dětí se akce PŘESPÁNÍ všem líbila a těší se na již na příští přespání.

Více foto zde.
P1120243