Provoz mateřské školy

je zachován jako doposud. Děti si s pedagogem předávejte v tělocvičně a zvoňte u hlavních dveří na třídu 1. ročníku.

 

Provoz základní školy

Pro všechny děti je povinná prezenční výuka.

Vstup třetích osob (zákonných zástupců) do prostor školy na nezbytně nutnou dobu (vyzvednutí dětí ze ŠD).

Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně ŠD).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 

Vstup do školy:

1.ročník – vstup zadním vchodem (prosklené dveře)

2. – 3. ročník – vstup hlavním vchodem

4. – 5. ročník – výuka, z důvodu rekonstrukce půdy, od 8,15 do 12,45zasedací místnosti OÚ. Sraz bude před školou (u branky) v 8,05 h. Společný odchod s pedagogem v 8,10. Rozvrh hodin upřesní třídní učitelka.

 

Školní družina:

1.ročník – 6,30 – 15,00

2. – 3. ročník – 11,40 – 16,00 (není ranní družina)

4. – 5. ročník – po dohodě s vedením školy (jedná se o 2 žáky)

 

Oběd:

1.ročník – ve 12,10 h.

2.- 3. ročník – ve 12,30 h.

4.- 5. ročník – ve 12,50 h.

Informace pro rodiče ohledně školní družiny:

 

I. třída- 1. ročník

ranní družina: 7:00- 8:00

odpolední družina: 11:40- 15:00

 

II. třída- 2. a 3. ročník

ranní družina: NENÍ

odpolední družina: 11:40- 16:00

Ve středu 18.11.2020 se nám vrátí do školních lavic
I. třída- 1.ročník
II. třída- 2. a 3. ročník.

Těšíme se na vás.🤩

Nahlašte, prosím, ředitelce školy, zda-li budou Vaše děti navštěvovat školní družinu.