VÁŽENÍ RODIČE DĚTÍ MŠ,

PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLY, ZVOŇTE, PROSÍM, NA 1. TŘÍDU A DĚTI PŘIVÁDĚJTE DO TĚLOCVIČNY A TÉŽ SI JE TAM VYZVEDÁVEJTE, DĚKUJEME