Čj uč. : Znalosti prověříme na str. 142/ 15a (požádáme rodiče o diktát)

Přídavná jména osvěžíme na str.66 – 79